• (đổi hướng từ Incurred)
  /in'kə:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chịu, gánh, mắc, bị
  to incur debts
  mắc nợ
  to incur losses
  chịu thiệt hại
  to incur a punishment
  chịu phạt, nhận hình phạt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chịu (tổn thất)
  chuốc lấy
  incur losses
  chuốc lấy tổn thất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X