• (đổi hướng từ Indentures)
  /in'dent∫ə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản giao kèo, bản khế ước (bản chính và bản sao có đường mép răng cưa giáp khớp vào nhau)
  ( số nhiều) bản giao kèo học nghề
  to take up one's indentures
  lấy lại bản giao kèo sau khi hết hạn tập việc
  Bản kê khai chính thức
  (như) indention

  Ngoại động từ

  Ràng buộc (thợ học nghề...) bằng giao kèo

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bản giao kèo
  bản hợp đồng
  bản kế ước
  hợp đồng
  indenture articles of apprenticeship
  hợp đồng học việc và dạy nghề
  hợp đồng học nghề
  ràng buộc bằng giao kèo
  thế ước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X