• (đổi hướng từ Articles)
  /ˈɑrtɪkəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài báo
  leading article
  bài xã luận
  Điều khoản, mục
  articles of apprenticeship
  điều khoản học việc (trong giao kèo)
  article of faith
  tín điều
  Đồ, thức, vật phẩm; hàng
  articles of daily necessity
  những thức cần thiết cho đời sống hằng ngày
  an article of food
  đồ ăn
  an article of clothing
  đồ mặc
  article of luxury
  hàng xa xỉ
  (ngôn ngữ học) mạo từ
  definite article
  mạo từ hạn định
  indefinite article
  mạo từ bất định
  in the article of death
  lúc chết, lúc tắt thở

  Ngoại động từ

  Đặt thành điều khoản, đặt thành mục
  Cho học việc theo những điều khoản trong giao kèo
  articled apprentice
  người học việc theo giao kèo

  Nội động từ

  (pháp lý) buộc tội; tố cáo
  to article against someone for something
  tố giác ai về việc gì; buộc tội ai về cái gì

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bài viết

  Kỹ thuật chung

  điều khoản
  hạng mục
  bài báo
  mặt hàng
  ship's article
  mặt hàng của tàu
  mục
  sản phẩm

  Kinh tế

  điều mục
  điều
  additional article
  điều khoản trọng tài bổ sung
  pursuant to article 25
  chiếu theo điều 25
  treaty article
  điều khoản hợp đồng
  điều khoản
  additional article
  điều khoản trọng tài bổ sung
  treaty article
  điều khoản hợp đồng
  thư phẩm
  vật phẩm
  European Article Numbering
  Tổ chức Mã số Vật phẩm Châu Âu
  taxation article
  vật phẩm đánh thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X