• Vật lý

  nung cảm ứng

  Điện

  sự sinh nhiệt cảm ứng

  Giải thích VN: Một phương pháp nung trong đó vật dẫn điện được đặt trong một từ trường biến đổi. Nhiệt sinh ra do dòng điện cảm ứng trong vật đó.

  Kỹ thuật chung

  hơi nóng cảm ứng

  Giải thích EN: Heating by electrical induction, particularly the process of heating electrically conductive materials, such as steel, by inducing high-frequency currents within the material. Giải thích VN: Hơi nóng được tạo ra do sự cảm ứng nhiệt, đặc biệt là quy trình làm nóng vật liệu bằng điện , chẳng hạn như đối với sắt, người ta sử dụng phương pháp tăng tần suất của dòng điện lên cao trong phạm vi cho phép đối với một vật liệu.

  gia nhiệt cảm ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X