• Kỹ thuật chung

  kỹ thuật công nghiệp

  Giải thích EN: The branch of engineering that manages and improves the economical use of people and equipment through application of cost and work standards and enhancement of the working environment. Giải thích VN: Một chi nhánh về kỹ thuật sản xuất quản lý và cải tiến khả năng sử dụng hiệu quả con người và thiết bị thông qua việc áp dụng biện pháp giảm chi phí, các tiêu chuẩn làm việc và nâng cao hiệu quả môi trường làm việc.

  Xây dựng

  kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật tổ chức sản xuất

  Kinh tế

  công trình (học) quản lý công nghiệp
  tổ chức công việc theo khoa học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X