• /in'hɑ:nsmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm tăng, sự nâng cao, sự đề cao, sự làm nổi bật
  Sự tăng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nâng cao
  Balance Contrast Enhancement Technique (BCET)
  kỹ thuật nâng cao độ tương phản cân bằng
  functional enhancement
  nâng cao chức năng
  Resolution Enhancement Technology [HP] (RET)
  Công nghệ nâng cao độ phân giải [HP]
  small programming enhancement (SPE)
  sự nâng cao lập trình nhỏ
  SPE (smallprogramming enhancement)
  sự nâng cao lập trình nhỏ
  Supplemental Enhancement Information (SEI)
  thông tin nâng cao phụ
  sự cải tiến
  small programming enhancement (SPE)
  sự cải tiến lập trình nhỏ
  SPE (smallprogramming enhancement)
  sự cải tiến lập trình nhỏ
  sự nâng cao
  small programming enhancement (SPE)
  sự nâng cao lập trình nhỏ
  SPE (smallprogramming enhancement)
  sự nâng cao lập trình nhỏ
  sự tăng cường
  edge enhancement
  sự tăng cường sườn
  image enhancement
  sự tăng cường ảnh

  Kinh tế

  sự làm tăng thêm
  sự nâng cao sự

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X