• /kræs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đặc, dày đặc; thô
  Thô bỉ
  Đần độn, dốt đặc
  crass mind
  trí óc đần độn
  crass ignorance
  sự dốt đặc


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X