• Xây dựng

  hầm thấm

  Giải thích EN: A large underground conduit of porous or perforated material constructed so that percolating water can be collected by infiltration. Giải thích VN: Ống nước ngầm lớn tạo bởi vật liệu xốp và lỗ để lấy nước thấm qua.

  Kỹ thuật chung

  hầm thấm lọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X