• /ɔlˈtɜrnətɪv , ælˈtɜrnətɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xen nhau; thay đổi nhau, thay phiên nhau
  Lựa chọn (một trong hai); hoặc cái này hoặc cái kia (trong hai cái); loại trừ lẫn nhau (hai cái)
  these two plans are unnecessarily alternative
  hai kế hoạch này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau
  alternative hypothesis
  giả thuyết để lựa chọn
  the alternative society
  những kẻ sống lập dị

  Danh từ

  Sự lựa chọn (một trong hai)
  Con đường, chước cách
  there is no other alternative
  không có cách (con đường) nào khác
  That's the only alternative.
  Đó là cách độc nhất.
  Nhạc rock alternative

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  phương án thay thế

  Toán & tin

  (khả năng) loại trừ nhau (giả thiết)

  Xây dựng

  phương án lựa chọn

  Điện lạnh

  thay thế (lẫn nhau)

  Kỹ thuật chung

  khác
  alternative energy
  năng lượng khác không phải là truyền thống

  Kinh tế

  cân nhắc lựa chọn (giữa hai phương hướng, giải pháp)
  sự lựa chọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X