• /in'tækt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bị đụng chạm đến, không bị sứt mẻ, còn nguyên vẹn
  Không bị thay đổi, không bị kém
  Không bị ảnh hưởng
  Không bị thiến, không bị hoạn
  Còn trinh, còn màng trinh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không hư hại

  Kỹ thuật chung

  không bị sứt mẻ
  nguyên vẹn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X