• /´inti¸greitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hợp nhất
  (toán học) máy tích phân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) máy lấy tích phân, thiết bị lấy tích phân
  ball-and-disc integrator
  máy lấy tích phân có đĩa và quả cầu
  bootstrap integrator
  máy lấy tích phân có tham biến điều chỉnh độ sai
  current integrator
  máy lấy tích phân dòng
  electromic integrator
  máy lấy tích phân điện tử
  flyball integrator
  máy lấy tích phân hình cầu bay ly tâm
  gyroscopic integrator
  máy lấy tích phana hồi chuyển
  optic (al) integrator
  máy lấy tích phân quang học
  perfect integrator
  máy lấy tích phân lý tưởng
  photo-clectric integrator
  máy lấy tích phân quang điện
  product integrator
  máy lấy tích phân các tích
  summing integrator
  máy lấy tích phân các tổng
  nelocity integrator
  máy lấy tích phân vận tốc
  wheel-and-disc integrator
  máy lấy tích phân có đĩa và bánh

  Điện lạnh

  máy (lấy) tích phân

  Kỹ thuật chung

  bộ lấy tích phân
  current integrator
  bộ lấy tích phân dòng
  incremental integrator
  bộ lấy tích phân tăng
  mạch tích phân
  active integrator
  mạch tích phân hoạt động
  máy tích phân

  Giải thích EN: Any system or device that integrates. Giải thích VN: Một hệ thống hoặc thiết bị tích hợp.

  digital integrator
  máy tích phân số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X