• (đổi hướng từ Integrates)
  /'Intigreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hợp thành một thể thống nhất, tích hợp
  to integrate private hospitals into state health system
  hợp nhất các bệnh viện tư vào hệ thống y tế nhà nước
  Chỉ tổng số, chỉ giá trị trung bình của
  (toán học) tích phân
  Hoà nhập, hội nhập
  to integrate the foreign refugees into the indigenous community
  hoà nhập những người nước ngoài tị nạn vào cộng đồng bản xứ

  Nội động từ

  Hoà nhập, hội nhập
  the professional malefactors can hardly integrate in the honest life
  những kẻ bất lương nhà nghề khó mà hoà nhập vào cuộc sống lương thiện

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hợp nhất lại, nhất thể hóa, hội nhập vào

  Cơ - Điện tử

  (v) lấy tích phân, hợp nhất lại

  Toán & tin

  hợp nhất lại
  làm tròn (thành nguyên)
  lấy tích phân
  integrate by parts
  lấy tích phân từng phần
  integrate by substitution
  lấy tích phân bằng phép thế

  Kỹ thuật chung

  làm thành nguyên
  tích phân
  integrate by parts
  lấy tích phân từng phần
  integrate by substitution
  lấy tích phân bằng phép thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X