• /¸intə´speis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoảng trống ở giữa; khoảng thời gian ở giữa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không gian liên kết

  Giải thích EN: Any airspace between walls and structural members.

  Giải thích VN: Chỉ không gian giữa các bức tường hoặc các thành phần cấu trúc.

  Điện lạnh

  khoảng giữa

  Kỹ thuật chung

  không gian
  quãng cách

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X