• /in´tə:stis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khe, kẽ hở

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kẽ hở
  kẽ nứt
  khe
  khe hở
  khe nứt
  độ rỗng
  lỗ hở
  lỗ hổng
  lỗ rỗng
  lỗ trống

  Địa chất

  kẽ nứt, kẽ nẻ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  closing , closure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X