• /ɪnˈvælyuəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô giá
  an invaluable collection of stamps
  một bộ sưu tập tem vô giá


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  worthless

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X