• /in´kælkjuləbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đếm xuể, không kể xiết, hằng hà sa số, vô số
  Không tính trước được, không lường trước được
  Hay thay đổi, bất thường; không trông mong vào được, không dựa vào được (người, tính tình...)
  a lady of incalculable moods
  một bà tính khí hay thay đổi

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  không tính được

  Kinh tế

  vô số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X