• /in´ventə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người phát minh, người sáng chế, người sáng tạo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người phát minh
  người sáng chế
  sole inventor
  người sáng chế một mình
  nhà phát minh
  nhà sáng chế

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X