• /ə'ridʒineitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người khởi đầu, người khởi thuỷ
  Người tạo thành, người sáng tạo
  originator of science
  người sáng tạo khoa học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  người truyền dữ liệu

  Kỹ thuật chung

  người khởi đầu
  originator of the drawing
  người khởi đầu bản vẽ
  người tạo
  originator indication
  dấu hiệu người tạo

  Kinh tế

  người khởi phát
  người khởi thủy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X