• /ru:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mưu mẹo, thủ đoạn, trò bịp bợm
  my ruse failed
  mưu mẹo của tôi đã thất bại


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X