• /´sʌbtə¸fju:dʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lẩn tránh (vấn đề) (để khỏi bị khiển trách...)
  Luận điệu lẩn tránh (vấn đề) (để khỏi bị khiển trách...)
  Sự dùng luận điệu lẩn tránh (vấn đề) (để khỏi bị khiển trách...)
  Thủ đoạn lừa gạt, gian trá; ngón bịp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X