• Kỹ thuật chung

    Nhiệt kế Kata

    Giải thích EN: An alcohol thermometer that measures an airflow's cooling effect, as distinguished from air temperature, by recording the time required to cool the heated thermometer a given number of degrees. Giải thích VN: Là một nhiệt kế dùng để đo ảnh hưởng của hơi lạnh so với nhiệt độ ngoài trời.Nhờ đó có thể điều chỉnh nhiệt độ nóng hay lạnh dựa trên chỉ số nhiệt độ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X