• Kỹ thuật chung

    máy đo Knudsen

    Giải thích EN: A device used to measure extremely low pressures by determining the force of a gas on a cold plate that is next to an electrically heated plate. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để đo áp suất cực nhỏ bằng cách xác định lực của một chất khí tác dụng lên một bản mỏng lạnh gần với một bản được nung nóng bằng điện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X