• (đổi hướng từ Ladening)
  /leid/

  Thông dụng

  Ngoại động từ, động tính từ quá khứ là laded hoặc .laden

  Chất hàng (lên tàu)
  to lade a ship with cargo
  chất hàng lên tàu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tải (trọng)

  Cơ - Điện tử

  Vật nặng, tải trọng, (v) chất hàng (lên tàu)

  Kỹ thuật chung

  chất hàng
  chất tải
  cửa sông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X