• (đổi hướng từ Leached)
  /li:tʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước tro (dùng để giặt)
  Chậu chắt nước tro

  Ngoại động từ

  Lọc qua

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chất ngâm chiết
  chiết
  acid leach
  sự ngâm chiết axit
  grind and leach process
  quá trình nghiền và ngâm chiết
  leach liquor
  nước ngâm chiết
  khử
  ngâm chiết
  acid leach
  sự ngâm chiết axit
  grind and leach process
  quá trình nghiền và ngâm chiết
  leach liquor
  nước ngâm chiết
  làm xói mòn
  lọc qua
  sự chiết
  sự khử
  sự ngâm chiết
  acid leach
  sự ngâm chiết axit

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X