• /lik'sivieit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (hoá học) ngâm chiết

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngâm chiết

  Giải thích EN: To separate a soluble substance from a solid by washing or by the percolation of water or other liquid through the substance. Giải thích VN: Quá trình tách một hợp chất có thể hòa tan ra khỏi một chất rắn bằng phương pháp lọc hoặc ngâm chiết qua dung dịch nước hoặc một số chất lỏng khác.

  ngâm rỉ

  Kinh tế

  ngâm chiết
  thử kiềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X