• /´ligətʃuə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây buộc, dải buộc
  Mối ràng buộc, dây ràng buộc
  (y học) chỉ buộc, dây buộc
  (ngành in) chữ ghép; gạch nối (ở trong một từ)
  (âm nhạc) luyến âm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chữ ghép

  Y học

  chỉ buộc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X