• /pə:kə´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lọc; sự chảy qua; sự chiết ngâm
  Sự thấm qua (nước); sự tràn ra (thông tin, cảm xúc)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự ngâm chiết

  Xây dựng

  sự thấm nước

  Hóa học & vật liệu

  sự ngâm chiết

  Ô tô

  Phần làm xôi xăng trong chế hoà khí
  hiện tượng thẩm thấu

  Giải thích VN: Là hiện tượng xăng bị sôi bên trong bộ chế hòa khí.

  Điện lạnh

  sự lọc (qua)

  Kỹ thuật chung

  nước mưa ngấm xuống
  sự lọc
  sự ngấm
  deep percolation
  sự ngấm sâu
  endo percolation
  sự ngấm xuống
  shallow percolation
  sự ngấm nông
  sự rò
  sự thấm lọc
  sự thấm ra
  sự xuyên qua
  thấm
  capillary percolation
  tính thấm mao dẫn
  exo percolation
  sự thấm lên
  exo percolation
  sự thấm ra
  factor of percolation
  hệ số thấm
  filtration-percolation
  lọc thấm
  line of percolation
  đường thấm
  loss by percolation
  mất mát do thấm
  percolation acting
  tác dụng thấm
  percolation basin
  bể thấm nước
  percolation beds
  nước thấm
  percolation beds
  tầng thấm
  percolation cluster
  chùm thấm
  percolation discharge
  lưu lượng thấm
  percolation filter
  bộ lọc thấm
  percolation filtration
  lọc thấm
  percolation flow
  dòng thấm
  percolation friction
  ma sát (do) thấm
  percolation gauge
  dụng cụ đo độ thấm
  percolation gauge
  thẩm kế
  percolation head
  cột nước thấm
  percolation model
  mẫu thấm
  percolation model
  mô hình thấm
  percolation parameter
  thông số thấm
  percolation pit
  hố thấm nước
  percolation pressure
  áp lực nước thấm qua
  percolation process
  quá trình thấm
  percolation rate
  tốc độ thấm
  percolation regime
  chế độ (nước) thấm
  percolation test
  kiểm tra độ thấm
  percolation test
  thí nghiệm thấm
  percolation treatment
  sự xử lí thấm
  percolation water
  nước thấm rỉ
  percolation well
  giếng thấm nước
  rate of percolation
  tốc độ thấm
  steady percolation
  sự thấm ổn định
  theory of consolidation by percolation
  lý thuyết cố kết bằng thấm

  Kinh tế

  sự ngâm chiết
  sự thấm rửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X