• /loud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mạch mỏ
  Rãnh nước; máng dẫn nước

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đường thoát nước
  mạch quặng
  axis of a lode
  trục mạch quặng
  bearing of a lode
  trục mạch quặng
  mạch
  axis of a lode
  trục mạch quặng
  barren lode
  mạch không quặng
  bearing of a lode
  trục mạch quặng
  blind lode
  mạch mù
  blind lode
  mạch ẩn
  champion lode
  mạch chính
  contact lode
  mạch tiếp xúc
  counter lode
  mạch nghịch
  counter lode
  mạch cắt
  cross lode
  mạch ngang
  dead lode
  mạch không công nghiệp
  hollow lode
  mạch có hốc
  line of lode
  đường phương của mạch
  lode deposit
  khoáng sàng mạch
  lode ore
  quặng có mạch
  lode ore
  quặng dạng mạch
  lode rock
  đá mạch
  main lode
  mạch chính
  master lode
  mạch chính
  mother lode
  mạch khe nứt
  mother lode
  mạch cái
  mother lode
  mạch chính
  ore lode
  mạch quặng
  replacement lode
  mạch thay thế
  rotten lode
  mạch hư
  rotten lode
  mạch bị phân hủy
  run of a lode
  hướng phương của mạch
  underlay lode
  mạch nằm dưới
  unkindly lode
  mạch không có giá trị (khai thác)
  unkindly lode
  mạch không công nghiệp
  máng dẫn nước
  vỉa

  Địa chất

  mạch (quặng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  deposit , fissure , lead , reef , strike , vein

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X