• /´fiʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ nứt, vết nứt
  (giải phẫu) khe nứt, rãnh (của bộ não)
  (y học) chỗ nứt, chỗ nẻ, chỗ gãy (xương)

  Động từ

  Nứt nẻ, tách ra

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khe
  khe hở
  khe nứt
  đường nứt
  làm nứt
  làm rạn
  sự làm nứt
  vết nứt
  vết rạn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X