• Kỹ thuật chung

    sự phân lô

    Giải thích EN: The process of expediting production by breaking a critical order into smaller parts, moving some parts ahead quickly, and allowing the rest of the order to proceeed at a normal rate. Giải thích VN: Quá trình xúc tiến sản xuất bằng cách chia một đơn hàng then chốt thành các phần nhỏ hơn, thúc đẩy sản xuất một vài phần, và xử lý phần còn lại với tốc độ bình thường.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X