• Thông dụng

  Danh từ

  Giá cả thị trường

  Kỹ thuật chung

  giá thị trường

  Xây dựng

  giá thị trường

  Kinh tế

  giá cả thị trường
  giá cả thị trường thăng bằng
  giá thị trường

  Giải thích VN: Giá được báo cáo sau cùng của chứng khoán được bán trên một thị trường. Đối với chứng khoán trái phiếu bán trên thị trường ngoài danh mục, các giá đặt bán và giá đặt mua hiện hành được phối hợp vào một thời điểm đặc biệt sẽ tạo ra giá thị trường cho chứng khoán. Đối với chứng khoán không được mua bán tích cực, nhà định giá (kiểm định viên) hay các nhà phân tích có thể xác định giá thị trường loại chứng khoán này khi cần-thí dụ như để thanh lý một tài sản. Trong thế giới kinh doanh chung, giá thị trường ám chỉ giá đã được bên mua và bên bán đồng ý về một sản phẩm hay dịch vụ và được xác định bằng số cùng và cầu.

  conversion at the market price
  sự đổi theo giá thị trường
  equilibrium market price
  giá thị trường thăng bằng
  international market price
  giá thị trường quốc tế
  pegging of market price
  cố định giá thị trường
  sale at daily market price
  bán theo giá thị trường
  wholesale market price
  giá thị trường bán sỉ
  world market price
  giá thị trường thế giới
  quyền lực của thị trường
  sức chi phối
  thị giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X