• /'həʊlseil/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thương nghiệp) sự bán buôn, sự bán sỉ
  to sell by wholesale
  bán buôn
  wholesale and retail
  bán buôn và bán lẻ
  (nghĩa bóng) cả lô, cả khối

  Tính từ & phó từ

  (thương nghiệp) buôn, sỉ
  wholesale trade
  bán buôn
  wholesale price
  giá bán buôn
  (nghĩa bóng) quy mô lớn; hàng loạt, hàng đống
  wholesale slaughter
  sự tàn sát hàng loạt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) (mua; bán) buôn

  Hóa học & vật liệu

  sự bán buôn
  sự bán cả lô

  Kỹ thuật chung

  bán buôn
  wholesale center
  cơ sở bán buôn
  wholesale center
  trạm bán buôn
  wholesale fair
  hội chợ bán buôn
  wholesale price
  giá bán buôn

  Kinh tế

  bán buôn
  co-operative wholesale society
  hợp tác xã bán buôn
  non-perishable goods wholesale
  bán buôn hàng lâu hỏng
  wholesale banking
  hoạt động ngân hàng bán buôn
  wholesale co-operative
  hợp tác xã bán buôn
  wholesale market
  thị trường bán buôn
  wholesale price
  giá bán buôn
  wholesale price
  giá bán sỉ, giá bán buôn
  wholesale price index
  chỉ số giá bán buôn
  wholesale trade
  thương mại bán buôn
  bán sỉ
  số lượng lớn
  wholesale buying
  sự mua số lượng lớn
  sự bán sỉ

  Chứng khoán

  Bán buôn
  1. Saga.vn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  part , partial , retail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X