• Vật lý

  sự xử lý vật liệu

  Kỹ thuật chung

  quản lí nguyên liệu

  Giải thích EN: The processes through which raw materials and manufactured goods are transported, positioned, and stored for industrial and commercial operations. Giải thích VN: Quá trình vận chuyển, bố trí và lưu kho các nguyên liệu thô và thành phẩm cho hoạt động thương mại và công nghiệp.

  Kinh tế

  chuyển giao vật tư
  vận chuyển vật liệu
  việc vận chuyển vật liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X