• /¸metə´mɔ:fizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) sự biến chất
  Sự biến dạng, sự biến hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự biến chất
  caustic metamorphism
  sự biến chất nung nóng
  contact metamorphism
  sự biến chất tiếp xúc
  free metamorphism
  sự biến chất tự do
  injection metamorphism
  sự biến chất tiêm nhập
  load metamorphism
  sự biến chất chịu tải
  metamorphism of rock
  sự biến chất của đá
  multiple metamorphism
  sự biến chất bội
  pressure metamorphism
  sự biến chất nén
  regional metamorphism
  sự biến chất khu vực
  retrograde metamorphism
  sự biến chất giật lùi
  retrograde metamorphism
  sự biến chất lùi
  retrogressive metamorphism
  sự biến chất thoái triển
  selective metamorphism
  sự biến chất chọn lọc
  static metamorphism
  sự biến chất tĩnh
  thermal metamorphism
  sự biến chất nhiệt
  thermodynamic metamorphism
  sự biến chất nhiệt động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X