• Cơ khí & công trình

    hệ thống bánh răng en theo hệ mét

    Giải thích EN: A system of interchangeable gears that provide feeds for cutting metric and module threads. Giải thích VN: Một hệ thống của các bánh răng truyền động dùng để cấp cho việc cắt theo hệ mét và mô đun ren.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X