• (đổi hướng từ Feeds)
  /fi:d/

  Hình thái từ

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ăn, sự cho ăn
  Thức ăn cho súc vật
  Vật liệu cung cấp cho máy
  Ống dẫn, đường... vận chuyển vật liệu vào máy

  Ngoại động từ

  Cho ăn, nuôi
  to feed horses
  cho ngựa ăn
  as a bread-winner, his father has to work hard to feed all his family
  là lao động trụ cột, cha anh ta phải làm lụng vất vả nuôi cả gia đình
  to feed more soup to the patient
  cho người bệnh ăn thêm súp
  the old man cannot feed himself
  ông lão không tự ăn một mình được
  Cung cấp, cung ứng
  to feed raw material into the machine
  cung cấp nguyên vật liệu cho máy

  Nội động từ

  ( to feed on) được nuôi dưỡng bằng
  virtue feeds on good deeds
  đạo đức được nuôi dưỡng bằng những việc làm tốt

  Cấu trúc từ

  to feed sb up
  bồi dưỡng ai cho khoẻ mạnh
  to feed on
  ăn
  to bite the hand that feeds one
  ăn cháo đá bát

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự ăn dao, sự chạy dao, lượng ăn dao, bước tiếndao, sự dẫn tiến, sự nạp tải, cung cấp, nạp, ăn dao

  Hóa học & vật liệu

  sự dẫn tiến

  Ô tô

  sư cung cấp
  oil feed
  sự cung cấp dầu

  Toán & tin

  (máy tính ) sự cấp (liệu) sự cung dưỡng
  automatic feed
  cấp liệu tự động
  gravity feed
  cấp liệu do trọng lượng bản thân
  line feed
  sự chuyển băng (sang dòng mới), sự cho băng
  tape feed
  cơ cấu kéo băng

  Xây dựng

  sự cấp liệu
  automatic feed
  sự cấp liệu tự động
  hand feed
  sự cấp liệu bằng tay
  viết tắt của Front-End Engineering Design

  Điện

  cấp điện
  feed circuit
  mạch cấp điện
  series feed
  sự cấp điện nối tiếp
  shunt feed
  dây cấp điện song song
  shunt feed
  sự cấp điện song song
  cấp dòng
  dây tải

  Điện lạnh

  sự tiếp sóng

  Kỹ thuật chung

  cấp
  cỏ
  nạp
  nạp liệu
  feed (ing) pump
  bơm nạp liệu
  feed box
  buồng nạp liệu
  feed inlet
  của nạp liệu
  feed pipe
  ống nạp liệu
  feed preparation unit
  đơn vị chuẩn bị nạp liệu
  feed spout
  máng nạp liệu
  feed tank
  bể nạp liệu
  rate of feed
  tốc độ nạp liệu
  splash feed
  nạp liệu bề mặt
  stock feed lever
  đòn bẩy nạp liệu
  dẫn tiến
  chart feed
  cấu dẫn tiến biểu đồ
  chart feed
  sự dẫn tiến biểu đồ
  coarse feed
  sự dẫn tiến thô
  drilling feed
  sự dẫn tiến khoan
  feed box
  hộp dẫn tiến
  feed bush
  bạc dẫn tiến
  feed force
  lực dẫn tiến
  feed gear
  bánh răng dẫn tiến
  feed gear
  cấu dẫn tiến (máy phay)
  feed motor
  động cơ dẫn tiến
  feed nut
  đai ốc dẫn tiến
  feed rack
  thanh răng dẫn tiễn
  feed screw
  vít dẫn tiến
  feed shaft
  trục dẫn tiến
  feed shaft
  trục trơn (trục dẫn tiến)
  feed slide
  rãnh trượt dẫn tiến
  feed speed
  tốc độ dẫn tiến
  feed-drive reverse
  sự đảo chiều dẫn tiến
  form feed
  sự dẫn tiến giấy
  hand feed
  dẫn tiến bằng tay
  hand lever feed
  sự dẫn tiến bằng tay cầm
  main feed motion
  chuyển động dẫn tiến chính
  power feed
  sự dẫn tiến tự dộng
  sensitive feed
  sự dẫn tiến chính xác
  dẫn vào
  ống dẫn
  phễu rót
  sự cấp
  sự cấp điện
  series feed
  sự cấp điện nối tiếp
  shunt feed
  sự cấp điện song song
  two-way feed
  sự cấp điện hai đường
  sự cấp nước
  sự cung cấp
  cold feed
  sự cung cấp nước lạnh
  corporate feed
  sự cung cấp tập thể
  focal point feed
  sự cung cấp tại tiêu điểm
  forced feed
  sự cung cấp cưỡng bức
  material feed
  sự cung cấp nguyên liệu
  natural feed
  sự cung cấp tự nhiên
  oil feed
  sự cung cấp dầu
  positive feed
  sự cung cấp cưỡng bức
  rear feed
  sự cung cấp theo trục
  series feed
  sự cung cấp nối tiếp
  sự cung ứng
  sự nạp
  sự nạp liệu
  sự nuôi
  choke feed
  sự nuôi cuộn cản
  sự tiếp
  chain feed
  sự tiếp liệu kiểu xích
  circular horn feed
  sự tiếp sóng loa tròn
  corporate feed
  sự tiếp dưỡng tập thể
  feed by pumping
  sự tiếp liệu bằng máy bơm
  focal point feed
  sự tiếp dưỡng tại tiêu điểm
  front feed
  sự tiếp sóng trước mặt
  gravity fuel feed
  sự tiếp xăng nhờ trọng lực
  in-feed
  sự tiếp liệu
  incoming feed
  sự tiếp sóng (tới)
  line feed
  sự tiếp sóng đường truyền
  outgoing feed
  sự tiếp sóng phát đi
  paper feed
  sự tiếp giấy
  rear feed
  sự tiếp dưỡng theo trục
  tiếp giấy
  feed box
  hộp tiếp giấy
  feed hole
  ngăn tiếp giấy
  paper feed
  khay tiếp giấy
  paper feed
  sự tiếp giấy
  pin feed
  tiếp giấy bằng chốt
  sprocket feed
  hộp tiếp giấy
  sprocket feed
  khay tiếp giấy
  tractor feed
  tiếp giấy kiểu tractor feed
  tiếp liệu
  chain feed
  sự tiếp liệu kiểu xích
  cross-feed line
  đường tiếp liệu ngang
  feed (ing) hopper
  phễu tiếp liệu
  feed belt
  băng chuyển tiếp liệu
  feed bucket elevator
  máy nâng tiếp liệu kiểu gàu
  feed by pumping
  sự tiếp liệu bằng máy bơm
  feed chute
  máng tiếp liệu
  feed gas
  khí tiếp liệu
  feed hopper
  phễu tiếp liệu
  feed lever
  tay gạt tiếp liệu
  feed magazine
  máng tiếp liệu
  feed mechanism
  cơ cấu tiếp liệu
  feed pipe
  ống tiếp liệu
  feed plate
  đĩa tiếp liệu
  feed pump
  máy bơm tiếp liệu
  feed roll
  trục tiếp liệu (bàn cán)
  feed roller
  con lăn tiếp liệu
  feed roller table
  băng lăn tiếp liệu (cán)
  feed system
  hệ thống tiếp liệu
  feed tank
  thùng tiếp liệu
  feed-in water
  nước tiếp liệu
  in-feed
  sự tiếp liệu
  stock feed lever
  tay gạt tiếp liệu

  Kinh tế

  cỏ
  đồng cỏ
  sự ăn
  sự cho ăn
  suất ăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X