• (đổi hướng từ Threads)
  /θred/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều threads

  Chỉ, sợi chỉ, sợi dây
  silk thread
  chỉ tơ
  Vật rất mảnh giống như sợi chỉ
  a thread of light emerged from the keyhole
  một tia ánh sáng mảnh như sợi chỉ lọt qua lỗ khoá
  (nghĩa bóng) dòng, mạch (tuyến tư tưởng nối liền các phần của một câu chuyện..)
  the thread of life
  dòng đời, đời người
  to lose the thread of one's argument
  mất mạch lạc trong lập luận
  Đường ren xoáy trôn ốc của một đinh vít hoặc bu lông
  ( số nhiều) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) quần áo
  (địa lý,địa chất) mạch nhỏ (quặng)

  Ngoại động từ

  Xâu (kim...); xâu (hột ngọc...) thành chuỗi
  Lắp (phim, băng..)
  to thread film in (to a projector)
  lắp phim vào máy chiếu
  Ren (đinh ốc)
  (nghĩa bóng) lách qua, len lỏi qua

  Cấu trúc từ

  to have not a dry thread on one
  ướt sạch, ướt như chuột lột
  life hung by a thread
  tính mệnh như treo đầu sợi tóc, tính mệnh như trứng treo đầu đẳng
  to thread one's way through (something)
  lách qua, len qua

  hình thái từ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Ren, mối ren, chỉ, sợi chỉ, sợi dây, (v) cắt ren

  Cơ khí & công trình

  đường ren xoáy trôn

  Giải thích EN: A continuous helical rib on a screw of pipe.

  Giải thích VN: Những đường gân hình xoáy ốc trên đai ốc của ống.

  mối ren
  ren (vít)
  ren bù loong

  Dệt may

  sợi xoắn
  sợi dệt

  Toán & tin

  chuỗi, mạch, dòng
  chuỗi

  Giải thích VN: Trong cấu trùc dữ liệu hình cây, đây là một biến trỏ định danh nút cha và được dùng để tạo thuận lợi cho việc băng ngang cây. Trong nhóm thông tin máy tính, đây là một chuỗi các thông báo thuộc một chủ đề. Hầu hết các chương trình đọc nhóm tin đều có một lệnh cho phép bạn đi theo mạch đó (nghĩa là nhảy đến thông báo tin tức kế tiếp cũng vấn đề đó, thay vì phải cho hiển thị tuần tự từng thông báo tin). Trong tương tác với người dùng, chương trình đơn tuyến đoạn thường lãng phí một khoảng thời gian không nhỏ để chờ đợi người dùng lựa chọn trước khi có thể quyết định cần phải làm gì tiếp theo. Trong những lúc chờ đợi như thế, máy tính không làm gì cả.

  dây chỉ (của lưỡi chữ thập)
  mạch trình
  tuyến đoạn

  Giải thích VN: Trong cấu trùc dữ liệu hình cây, đây là một biến trỏ định danh nút cha và được dùng để tạo thuận lợi cho việc băng ngang cây. Trong nhóm thông tin máy tính, đây là một chuỗi các thông báo thuộc một chủ đề. Hầu hết các chương trình đọc nhóm tin đều có một lệnh cho phép bạn đi theo mạch đó (nghĩa là nhảy đến thông báo tin tức kế tiếp cũng vấn đề đó, thay vì phải cho hiển thị tuần tự từng thông báo tin). Trong tương tác với người dùng, chương trình đơn tuyến đoạn thường lãng phí một khoảng thời gian không nhỏ để chờ đợi người dùng lựa chọn trước khi có thể quyết định cần phải làm gì tiếp theo. Trong những lúc chờ đợi như thế, máy tính không làm gì cả.

  Xây dựng

  dây chỉ (của lưới chữ thập)

  Điện

  ren (gai ốc)

  Kỹ thuật chung

  đai ốc
  Tiến trình (chuỗi)
  đóng chỉ
  đường kẻ nối
  đường ren
  pipe thread
  đường ren của ống
  thread cutting
  tiện đường ren
  lắp (băng vào máy)
  luồng
  mạch nhỏ
  mạch
  ống ruột gà
  sợi
  sợi xe
  sợi chỉ
  sợi dây
  sự cắt ren
  rãnh xoắn
  ren
  ren đai ốc
  ren ngoài
  external thread
  ren ngoài (ren đực)
  ren trong
  internal thread broaching
  sự chuốt ren trong
  plug thread gage
  calip có ren trong
  plug thread gage
  dưỡng ren trong
  plug thread gage
  thước đo ren trong
  plug thread gauge
  calip có ren trong
  plug thread gauge
  dưỡng ren trong
  plug thread gauge
  thước đo ren trong
  vặn vào
  vòng ren
  split thread ring
  vòng ren có nứt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  string

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X