• (đổi hướng từ Micrometers)
  /mai´krɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ đo vi lượng; trắc vi kế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (kỹ thuật ) thước đo vi

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Panme, vi kế

  Xây dựng

  micromet
  vi kế panme

  Y học

  vi kế

  Điện lạnh

  trắc vi kế

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ đo vi lượng, trắc vi kế

  Giải thích EN: 1. an instrument used to measure small distances or angles in a telescope or microscope.an instrument used to measure small distances or angles in a telescope or microscope.2. a caliper used to make precise measurements.a caliper used to make precise measurements. Giải thích VN: 1. một dụng cụ để đo các khoảng cách hay góc nhỏ trong một kính viễn vọng hay kính hiển vi. 2. một compa được dùng để đo chính xác.

  Kinh tế

  thước trắc vi
  trắc vi kế
  vi kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X