• Kỹ thuật chung

    ngòi nổ chậm ngắn hạn

    Giải thích EN: A delay cap whose interval between passing of current and explosion ranges between 0.02 and 0.4 second. Also, SHORT-DELAY DETONATOR. Giải thích VN: Một ngòi nổ chậm có khoảng thời gian giữa việc truyền một dòng điện và sự nổ thay đổi trong khoảng 0.02 đến 0.04 giây. Còn gọi là: SHORT-DELAY DETONATOR.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X