• Hóa học & vật liệu

    tỷ lệ dòng chảy ngược nhỏ nhất

    Giải thích EN: The ratio of the reflux flow rate to the vapor flow rate that will result in the number of theoretical plates approaching infinity for a given distillation. Giải thích VN: Tỷ lệ giữa các chất chảy ngược với các chất chảy xuôi dạng hơi, tỷ lệ này có thể là số ảo (vì có thể lên tới vô cực) trong một sản phẩm chưng cất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X