• /ˈriˌflʌks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng ngược; sự chảy ngược
  Triều xuống
  flux and reflux
  triều lên và triều xuống

  Hóa học & vật liệu

  sự chảy ngược dòng

  Y học

  hồi lưu

  Điện lạnh

  chất hồi lưu

  Kỹ thuật chung

  bình ngưng hồi lưu
  dòng chảy ngược

  Giải thích EN: A process by which vapor from the top of a distillation column is condensed and sent back to the column to provide a contacting liquid. Giải thích VN: Quá trình hơi nước bốc lên trên nắp một cột chưng cất rồi ngưng tụ lại và được đưa trở lại cột đó.

  minimum reflux ratio
  tỷ lệ dòng chảy ngược nhỏ nhất
  reflux ratio
  tỷ lệ dòng chảy ngược
  dòng ngược
  sự chảy ngược

  Kinh tế

  sự hồi lưu (trong tháp chưng cất)
  sự tưới trong tháp cất

  Xây dựng

  dòng ngược, sự chảy ngược, triều xuống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X