• /ˈmɪrəkəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép mầu, phép thần diệu
  Điều thần diệu, điều huyền diệu
  Điều kỳ lạ, kỳ công, kì tích
  a miracle of ingenuity
  một sự khéo léo kỳ lạ
  a miracle of architecture
  một kỳ công của nền kiến trúc
  Như miracle play
  to do miracles/wonders for something
  có tác dụng phi thường đối với điều gì


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X