• /fi'nɔminən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiện tượng
  natural phenomena
  các hiện tượng tự nhiên
  social phenomena
  các hiện tượng xã hội
  Sự việc phi thường, người phi thường, vật phi thường; người kỳ lạ, vật kỳ lạ, sự việc kỳ lạ
  Sự kiện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hiện tượng
  jump phenomenon
  (điều khiển học ) hiện tượng nhảy


  Kỹ thuật chung

  hiện tượng
  barotropic phenomenon
  hiện tượng áp hướng
  bridge oscillation phenomenon
  hiện tượng dao động cầu
  capillary phenomenon
  hiện tượng mao dẫn
  cavitation phenomenon
  hiện tượng lỗ hổng
  cooperative phenomenon
  hiện tượng tập thể
  drought phenomenon
  hiện tượng hạn hán
  ecologic phenomenon
  hiện tượng sinh thái
  economy phenomenon
  hiện tượng kinh tế
  erosion phenomenon
  hiện tượng xói mòn
  floating phenomenon
  hiện tượng nổi
  flood phenomenon
  hiện tượng lũ
  geodetic phenomenon
  hiện tượng địa chất
  hydraulic hammer phenomenon
  hiện tượng nước va
  hydraulic jump phenomenon
  hiện tượng nước nhảy
  hydraulic phenomenon
  hiện tượng thủy lực
  hydrologic phenomenon
  hiện tượng thủy văn
  hysteresis phenomenon
  hiện tượng trễ
  infiltration phenomenon
  hiện tượng thấm
  jump phenomenon
  hiện tượng nhảy
  karstic phenomenon
  hiện tượng kacstơ
  Leidenfrost's phenomenon
  hiện tượng Leidenfrost
  meteorologic phenomenon
  hiện tượng khí tượng
  oscillation phenomenon
  hiện tượng dao động
  period of a repetitive phenomenon
  chu kỳ của hiện tượng tuần hoàn
  perodation phenomenon
  hiện tượng thấm
  physical phenomenon
  hiện tượng vật lý
  piping phenomenon
  hiện tượng mạch lùng
  piping phenomenon
  hiện tượng xói ngầm
  pore wate pressure phenomenon
  hiện tượng áp lực kẽ rỗng
  quick-sand phenomenon
  hiện tượng cát chảy
  rainfall phenomenon
  hiện tượng mưa
  scattering phenomenon
  hiện tượng khuếch tán
  seismic phenomenon
  hiện tượng động đất
  settlement phenomenon
  hiện tượng lún
  social phenomenon
  hiện tượng xã hội
  stochastic phenomenon
  hiện tượng ngẫu nhiên
  tectonic phenomenon
  hiện tượng kiến tạo
  tidal phenomenon
  hiện tượng thủy triều
  tide phenomenon
  hiện tượng triều
  transient phenomenon
  hiện tượng giao thời
  uplift phenomenon
  hiện tượng áp lực ngược
  water hammer phenomenon
  hiện tượng nước va

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X