• Giao thông & vận tải

  môđun đàn hồi E

  Điện lạnh

  suất đàn hồi

  Xây dựng

  Mô-đun đàn hồi

  Kỹ thuật chung

  môđun đàn hồi
  bulk modulus of elasticity
  môđun đàn hồi khối
  flexural modulus of elasticity
  môđun đàn hồi uốn
  modulus of elasticity in compression
  môđun đàn hồi nén
  modulus of elasticity in shear
  môđun đàn hồi trượt
  modulus of elasticity of bulk
  môđun đàn hồi khối lượng
  modulus of elasticity of volume
  môđun đàn hồi thể tích
  modulus of elasticity of ~
  môđun đàn hồi của ~
  reduced modulus of elasticity
  môđun đàn hồi rút gọn
  secant modulus of elasticity
  môđun đàn hồi cát tuyến
  shearing modulus of elasticity
  môđun đàn hồi chống cắt
  shearing modulus of elasticity
  môđun đàn hồi loại hai
  shearing modulus of elasticity
  môđun đàn hồi ngang
  shearing modulus of elasticity
  môđun đàn hồi trượt
  static modulus of elasticity
  môđun đàn hồi tĩnh
  static modulus of elasticity
  môđun đàn hồi tĩnh học
  tangent modulus of elasticity
  môđun đàn hồi tiếp tuyến
  môđun đàn hồi khối
  modulus of elasticity of bulk
  môđun đàn hồi khối lượng
  môđun Young

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X