• /¸mʌlti´tʃænəl/

  Toán & tin

  kênh bội

  Kỹ thuật chung

  nhiều đường
  nhiều kênh
  multichannel analyser
  bộ phân tích nhiều kênh
  multichannel analyser
  máy phân tích nhiều kênh
  multichannel analyzer
  bộ phận tích nhiều kênh
  multichannel communication
  thông tin nhiều kênh
  multichannel elementary loudspeaker
  loa cơ bản nhiều kênh
  multichannel evaporator
  giàn bay hơi nhiều kênh
  multichannel filter
  bộ lọc nhiều kênh
  multichannel loudspeaker
  loa nhiều kênh
  multichannel loudspeaker baffle
  hộp loa nhiều kênh
  multichannel loudspeaker baffle
  tấm trợ loa nhiều kênh
  multichannel monitoring
  sự giám sát nhiều kênh
  multichannel protocol
  giao thức nhiều kênh
  multichannel selector
  bộ chọn nhiều kênh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X