• /si´lektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lựa chọn, người tuyển chọn (các thí sinh..)
  (kỹ thuật) bộ chọn lọc

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  rơle chọn lọc
  tay nắm điều chỉnh

  Toán & tin

  (máy tính ) máy chọn, máy tìm, máy dò
  cross-bar selector
  (máy tính ) máy tìm toạ độ

  Xây dựng

  máy lựa

  Điện lạnh

  bộ chọn (ở bộ ngang dọc điện thoại)

  Điện

  cái chuyển mạch

  Kỹ thuật chung

  bộ chọn
  amplitude selector
  bộ chọn biên độ
  band selector
  bộ chọn dải tần
  brush selector
  bộ chọn chổi than
  cell selector
  bộ chọn ô
  channel selector
  bộ chọn kênh
  code selector
  bộ chọn mã
  course indicator selector
  bộ chọn chỉ thị hướng bay
  course selector
  bộ chọn hướng bay
  crossbar selector
  bộ chọn ngang dọc
  damping width selector
  bộ chọn độ rộng thấm
  device selector
  bộ chọn thiết bị
  digit selector
  bộ chọn chữ số
  digit selector
  bộ chọn kiểu số
  file selector
  bộ chọn tập tin
  final selector
  bộ chọn cuối
  final selector
  bộ chọn cuối cùng
  first selector
  bộ chọn thứ nhất
  format selector
  bộ chọn dạng thức
  frequency selector
  bộ chọn tần số
  fuel level selector
  bộ chọn mức nhiên liệu
  function selector
  bộ chọn chức năng
  group selector
  bộ chọn nhóm
  heading selector
  bộ chọn hướng hành trình
  high-low signal selector
  bộ chọn tín hiệu cao thấp
  incoming selector
  bộ chọn cuộc gọi tới
  ink selector
  bộ chọn mực
  item selector
  bộ chọn phần mục
  joystick selector
  bộ chọn cần điều khiển
  line selector
  bộ chọn dòng
  Link Selector (LSEL)
  bộ chọn tuyến nối
  local fist selector
  bộ chọn nội hạt thứ nhất
  local second selector
  bộ chọn nội hạt thứ hai
  mode selector
  bộ chọn chế độ
  multichannel selector
  bộ chọn đa kênh
  multichannel selector
  bộ chọn nhiều kênh
  Network SELector (NSEL)
  bộ chọn mạng
  numerical selector
  bộ chọn số
  pitch selector
  bộ chọn lựa khoảng cách
  port selector
  bộ chọn cổng
  Presentation SELector (PSEL)
  bộ chọn lọc trình diễn
  program selector
  bộ chọn chương trình
  programme selector
  bộ chọn chương trình
  pulse height selector
  bộ chọn độ cao (của) xung
  pulse selector
  bộ chọn xung
  pulse-height selector
  bộ chọn độ cao xung
  radial selector
  bộ chọn tỏa tia
  range selector
  bộ chọn khoảng đo
  rapid selector
  bộ chọn nhanh
  relay selector
  bộ chọn rơle
  repeating selector
  bộ chọn mạch lặp
  rotary selector
  bộ chọn quay
  route selector
  bộ chọn đường truyền
  scanner selector
  bộ chọn quét
  selector channel
  bộ chọn kênh
  selector channel
  kênh bộ chọn
  selector mode
  chế độ bộ chọn
  selector of time signals
  bộ chọn tín hiệu thời gian
  selector relay
  rơle bộ chọn
  selector replay
  rơle bộ chọn
  selector string
  chuỗi bộ chọn
  selector switch
  công tắc bộ chọn
  Session selector (SSEL)
  bộ chọn phiên
  signal selector
  bộ chọn tín hiệu
  speed selector
  bộ chọn vận tốc
  standards selector
  bộ chọn tiêu chuẩn
  state selector
  bộ chọn trạng thái
  tap selector
  bộ chọn đầu nối ra
  Test Point Selector (TPS)
  bộ chọn điểm đo thử
  track selector
  bộ chọn rãnh
  track selector
  bộ chọn vệt
  voltage selector
  bộ chọn điện áp
  bộ chuyển mạch
  selector switch
  bộ chuyển mạch chọn
  bộ lọc
  lát cắt
  máy chọn
  sensitivity selector
  máy chọn độ cảm
  máy dò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X