• /ˈnævɪgeɪt/

  Thông dụng

  Động từ

  Lái (tàu, thuyền, máy bay...)
  Đi sông, đi biển, vượt biển, bay
  Đem thông qua
  to navigate a bill through Parliament
  đem thông qua một dự luật ở quốc hội

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điều hành
  duyệt (thông tin)

  Kỹ thuật chung

  hoa tiêu
  di chuyển
  điều khiển
  lái
  vận hành

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  get lost

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X