• /kil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sà lan chở than

  Danh từ

  Sống tàu thuỷ, sống thuyền
  on an even keel
  không tròng trành, không nghiêng ngả; (nghĩa bóng) vững chắc, yên
  to lay down a keel
  khởi công đóng một chiếc tàu (thuyền)
  (thơ ca) tàu thuỷ, thuyền

  Động từ

  Lật úp (tàu, thuyền)
  to keel over
  lật úp (tàu, thuyền)
  (nghĩa bóng) lật đổ nhào; bị đổ nhào, ngã đổ nhào; bất thần ngất đi

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sống đứng
  sống lưng
  sống bụng
  sống đáy tàu
  beaching keel
  sống đáy tàu đổ bộ
  keel laying
  sự đặt sống đáy tàu
  keel plate
  tấm sống đáy tàu
  keel strake
  đường ván sống đáy tàu

  Hóa học & vật liệu

  sống tàu

  Xây dựng

  orơ đỏ
  sống tàu thủy

  Kỹ thuật chung

  định vị
  sống đuôi
  sống thuyền

  Kinh tế

  sống tàu
  sống tàu thủy
  sống thuyền
  xà lan chở than

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X