• /ig´zistənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tồn tại
  Có sẵn, hiện hữu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X