• /niks/

  Thông dụng

  Thán từ
  (từ lóng) chú ý!, hãy cẩn thận!, hãy coi chừng!
  Danh từ
  (từ lóng) không, không một ai, không một cái gì
  to work for nixes
  làm công không, luống công vô ích
  Thuỷ thần, hà bá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  nay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X